Бесплатни алатки и услуги за дигитализација на вашиот бизнис

TechPack ги мобилизира стартапите да им помогнат на традиционалните мали компании да се дигитализираат и да одговорат на предизвиците на новото време.

Иницијатива на

startupmk_logo