techpack_logo
deal_logo

Македонска берза

eTrader

ЗА ЗДЕЛКАТА

eTrader ( Ниво1)- апликација која овозможува праќање електронски налози до брокерите. Наменета е за клиентите на банките и брокерските куќи.

Услови

Склучен договор со овластено правно лице - Брокерска куќа - Овластена Банка Со договорот и со актот на овластеното правно лице за електронско тргување се пропишани условите за работа на овластеното правно лице со клиентите при работа преку апликацијата. Со тој договор ќе добиете и линк како да пристапите до Апликацијата. Ниво 1 од апликацијата е бесплатно.

За компанијата

Мисија на Берзата е да обезбеди ефикасно, транспарентно и сигурно функционирање на организираниот секундарен пазар на хартии од вредност во Република Македонија, преку перманентно настојување на сите инвеститори да им обезбеди влез, односно излез од финансиските инструменти со кои се тргува на различните берзански пазари по фер пазарна цена, да им помогне на трговските друштва да привлечат нов капитал за финансирање на нивниот развој и да придонесе за градење доверба во македонскиот пазар на хартии од вредност.

Едукативни видеа

Финансии

Преземи

eTrader