ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

ПОВЕЌЕ ДЕТАЛИПонуди твојa зделка

Дигитална алатка, решениe, консултација

  • Понуди бесплатна алатка до три месеци и добиј на видливост
  • Бесплатна услуга (креирање на веб страница, изработка на алатка, водење на социјални медиуми, и пристап до нови клиенти)
  • Консултантска услуга (на пример, 10 бесплатни сесии за дигитална трансформација, 5 консултации за креирање на маркетинг стратегија)

За повеќе информации контактирајте не на info@techpack.mk