techpack_logo
deal_logo

Renata Petrevska Nechkoska, PhD

Платформа за е-учење и консултантски услуги

ЗА ЗДЕЛКАТА

Moodle - платформа за онлајн учење и помош во форма на консултација за менаџмент, бизнис ИТК, поврзување и бизнис стратегија.

Услови

Пристап до Moodle e-learning портал и консултациски услуги.

За компанијата

Д-р. Рената Петревска Нечкоска нуди платформа за електронско учење на „Moodle“ и консултација во врска со менаџмент, информациски системи, Бизнис ИКТ, реконфигурирање на бизнисот во турбулентни услови, стратегија - тактика - оператива - проектен менаџмент и останато.

Преземи

Платформа за е-учење и консултантски услуги