techpack_logo
deal_logo

Webiart - Creative Agency

Креирање и водење на Facebook Page и Instagram

ЗА ЗДЕЛКАТА

Бесплатно креирање и водење на Facebook Page и Instagram, 3 консултации за дигитална маркетинг стратегија и бесплатно изработување на флаер и постер.

Услови

1. Креирање и водење на Facebook Page и Instagram Account во времетраење од 14 дена со изработување на професионални објави и приказни. 2. Три консултации за дигитална маркетинг стратегија за настапување на пазарот.

За компанијата

Webiart Solutions e фокусиранa во бројни полиња како Web Design, Web Development, Web Hosting, Website Maintenance, Digital Marketing, SEO, Graphic Design.

Преземи

Креирање и водење на Facebook Page и Instagram